FILMOVI ANDREJA TARKOVSKOG VIZUELNA FUGA

Vida T. Džonson , Grejem Petri

Cena: 2200.00 din.

Izdavač: ARS LIBRI

Godina izdanja: 2007

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 349
ISBN 9789993810353
Težina
Edicija Monografije
Grad Beograd
Povez meki
Format 160 x 230 mm
Tiraž 1000
Prevodilac Radojka Vukčević
Ilustracija

Kao novo


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.