ITALIJANSKA LIRIKA XIX I POČETAK XX VEKA

Rajna Mandolfo Živković

Cena: 495.00 din.

Izdavač: IZDANJE AUTORA

Godina izdanja: 1986

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 189
ISBN
Težina
Edicija Nova
Grad Beograd
Povez tvrdi
Format 125 x 175 mm
Tiraž 500
Prevodilac
Ilustracija

Veoma dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.

Dvojezično izdanje; Drugi jezik: Italijanski.