KOLO - SBIRKA HRVATSKIH I SLOVENSKH MUŽKIH ZBOROVA

Nikola Faller

Cena: 3300.00 din.

Izdavač:

Godina izdanja: 1894

Jezik hrvatski
Pismo latinica
Broj strana 400
ISBN
Težina
Edicija
Grad Zagreb
Povez tvrdi
Format 120 x 180 mm
Tiraž
Prevodilac
Ilustracija

Prihvatljivo


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.