KO JE KO U JUGOSLAVIJI I ŠIRE 2

Đorđe Sudarski Red

Cena: 385.00 din.

Izdavač: KNJIŽEVNA ZAJEDNICA NOVOG SADA

Godina izdanja: 1988

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 92
ISBN 8673311314
Težina
Edicija
Grad Novi Sad
Povez meki sa klapnama
Format 110 x 225 mm
Tiraž 1750
Prevodilac
Ilustracija

Dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.

Posveta hemijskom olovkom na predlistu.