Lj. Kovačević

PRILOŠCI JUGOSLOVENSKOJ NUMIZMATICI

Cena: 6600.00

Godina izdanja: 1908

Dodaj u korpu
Pierre Vilar

ZLATO I NOVAC U POVIJESTI

Cena: 825.00

Godina izdanja: 1990

Dodaj u korpu
H. A. Seaby

ROMAN COINS AND THEIR VALUES

Cena: 2970.00

Godina izdanja: 0

Dodaj u korpu
W. Y. Carman

MODEL SOLDIERS

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 1972

Dodaj u korpu

NARODNA BANKA 1884 - 1934

Cena: 6050.00

Godina izdanja: 0

Dodaj u korpu
Branko Drča

NOVČANI SISTEM KASNORIMSKOG CARSTVA 293 - 348

Cena: 2750.00

Godina izdanja: 2011

Dodaj u korpu
Vojislav Mihailović

NOVAC SRPSKIH VELIKAŠA IZ VREMENA CARSTVA

Cena: 3300.00

Godina izdanja: 2000

Dodaj u korpu
Branko Drča

DIOKLECIJANOV I KONSTANTINOV NOVČANI SISTEM

Cena: 2750.00

Godina izdanja: 2004

Dodaj u korpu
Leon Ruzicka

DIE MUENZEN VON SERDICA

Cena: 12100.00

Godina izdanja: 1915

Dodaj u korpu