Ante Romac

LATINSKE PRAVNE IZREKE

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 1982

Dodaj u korpu
Dušanka Vujović

GRAMATOLOMIJA - pregledna gramatika srpskog jezika

Cena: 990.00

Godina izdanja: 2003

Dodaj u korpu
Mihailo Stevanović

ISTOČNOCRNOGORSKI DIJALEKAT s kartom uz tekst

Cena: 1980.00

Godina izdanja: 1935

Dodaj u korpu
Pribislav B. Marinković

CINCARSKO SRPSKI REČNIK

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 2009

Dodaj u korpu
Volfgang Buhvald

REČNIK GRČKIH I LATINSKIH PISACA ANTIKE I SREDNJEG VEKA

Cena: 1265.00

Godina izdanja: 1963

Dodaj u korpu
Petar Stevanović

IME ZNATI ODABRATI

Cena: 495.00

Godina izdanja: 2001

Dodaj u korpu
Senad Agić

MUSLIMANSKA LIČNA IMENA

Cena: 1980.00

Godina izdanja: 1988

Dodaj u korpu
Roman Jakobson

TEMELJI JEZIKA

Cena: 770.00

Godina izdanja: 1988

Dodaj u korpu
Đorđe Trifunović

AZBUČNIK SRPSKIH SREDNJOVEKOVNIH KNJIŽEVNIH POJMOVA

Cena: 2035.00

Godina izdanja: 1990

Dodaj u korpu
Milka Ivić

PRAVCI U LINGVISTICI

Cena: 825.00

Godina izdanja: 1996

Dodaj u korpu

PROSVJETIN IMENOSLOV

Cena: 1210.00

Godina izdanja: 1984

Dodaj u korpu
Jovan Grčić

REČNIK STRANIH REČI KOJE SE JAVLJAJU U NAS

Cena: 3960.00

Godina izdanja: 1904

Dodaj u korpu
Milan Vujaklija

LEKSIKON STRANIH REČI I IZRAZA

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 1966

Dodaj u korpu
Ranko Jovanović

SISTEMATSKI REČNIK SRPSKOHRVATSKOGA JEZIKA

Cena: 2530.00

Godina izdanja: 1980

Dodaj u korpu
Džonatan Kaler

SOSIR OSNIVAČ MODERNE LINGVISTIKE

Cena: 440.00

Godina izdanja: 1980

Dodaj u korpu

WEBSTER COMPREHENSIVE DICTIONARY 1 - 2

Cena: 2750.00

Godina izdanja: 1977

Dodaj u korpu
Velimir Mihajlović

GRAĐA ZA REČNIK STRANIH REČI 1 - 2

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 1972

Dodaj u korpu
Vuk Stefanović Karadžić

SRPSKI RJEČNIK 1852 1-2

Cena: 4950.00

Godina izdanja: 1986

Dodaj u korpu
Svetormi Ristić

ENCIKLOPEDIJSKI NEMAČKO SRPSKOHRVATSKI REČNIK 1-2

Cena: 4950.00

Godina izdanja: 1963

Dodaj u korpu
Vilhelm Fon Humbolt

UVOD U DELO O KAVI JEZIKU I DRUGI OGLEDI

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1988

Dodaj u korpu
Dragoljub Zbiljić

SRPSKI JEZIK POD OKUPACIJOM LATINICE

Cena: 440.00

Godina izdanja: 2004

Dodaj u korpu
Miroslava Horvatović

ENGLESKI ZA GRAĐEVINCE I ARHITEKTONCE

Cena: 990.00

Godina izdanja: 0

Dodaj u korpu
Albin Vilhar

LATINSKI CITATI

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1990

Dodaj u korpu